LOLA FERNÁNDEZ

Us volem presentar a na Lola Fernádez, ella és l’artista que ha dissenyat el cartell del Contesporles 2022.

  • Què és per tu un conte? Se sol pensar un conte com una narració breu enfocada als infants, se sol pensar en un conjunt de lletres, un escrit. Però jo, quan pens en un conte, veig la part més genuïna, que és la imatge. Quan es fa la lectura d’un conte solem veure gestos, mímica, il.lustracions, sentim tantes veus com personatges hi ha… Diria que la representació és el que caracteritza al conte.
  • En què et vares inspirar per la creació del cartell del Contesporles 2022? Precisament aquest cartell diu prou bé com entenc allò que és un conte: es veuen llibres, sí, però el que més ocupa l’espai són els cossos en acció, fent els gestos que surten del paper. És això el que veig als carrers del meu poble quan arriba el Contesporles.