Partida de cercavila

Equip d’aviació amb Marxing Band
Viatge al Món de n’Aina
Horari: d’11 a 11:30 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament